Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og persondata:

morshandel.dk ejes og drives af foreningen Morsø handelsstandsforening. CVR nr 18614871, Algade 19 7900 nykøbing mors Fremvisning af varer på morshandel.dk er ikke et tilbud men opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en endelig ordrebekræftelse.

Bestillinger osv.

Når du modtager en bestillingsbekræftelse fra os, er din bestilling accepteret, og der er indgået en købsaftale. Vi råder dig til at gemme bestillingsbekræftelsen til fremtidig kontakt med os. Vi kan af forskellige årsager vælge at afslå en bestilling, for eksempel hvis du opgiver ukorrekte personlige oplysninger og/eller har en historik med manglende betaling af gæld.

Du kan fortryde din bestilling, indtil den er bekræftet af os. Vi vil herefter refundere en eventuel betaling, du eller dit betalings-/betalingskort-firma har foretaget for bestillingen.

Vi kan annullere en bestilling, hvis de bestilte produkter er udsolgte. Vi vil derefter refundere eventuelt betalte beløb og informere dig om tilsvarende produkter, såfremt sådanne er tilgængelige.

Alle bestilte produkter er vores ejendom, indtil vi har modtaget fuld betaling for dem.

Kundeoplysninger osv.

Det er dit ansvar at sikre, at de personlige oplysninger, du giver os, er korrekte og fyldestgørende.

Du er ansvarlig for alle køb foretaget med dine login-oplysninger. Så sørg for at sikre, at dine login-oplysninger forbliver hemmelige, så ingen uautoriserede personer opnår adgang til dem. Underret os, hvis du får mistanke om, at en uautoriseret person har opnået adgang til dine login-oplysninger.

Priser, afgifter osv.

De viste priser på websiden gælder for bestillinger foretaget på websiden. Alle priser er i den valuta, der oplyses på websiden og indeholder moms, hvor det angives (der pålægges muligvis ikke moms til dit køb, afhængigt af hvor du bor). Hvis intet andet er angivet på websiden, inkluderer priserne ikke betalings- eller forsendelsesafgifter, som bliver angivet separat. Bemærk venligst også, at lokale afgifter (til for eksempel valutaomveksling, betalingskort, salgsskat, fortoldningspligt osv.) kan blive pålagt afhængigt af, hvor du bor og lokale lovgivninger. Sådanne omkostninger påhviler dig og vil ikke blive refunderet af os.

Forsendelse og levering

Produkter på lager leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på websiden. Den forventede leveringstid for en bestilling er angivet i bestillingsbekræftelsen. I tilfælde af forsinket levering vil vi underrette dig og løbende overvåge bestillingens status. Du kan annullere en bestilling, hvis en levering er forsinket i mere end 30 dage, og du ikke er årsagen til forsinkelsen.

Afhængigt af leveringsmetoden kan det være nødvendigt for dig at hente din bestilling på et specifikt leveringssted. Du skal gøre dette inden for det tidsrum, er angivet i leveringsmeddelelsen. Hvis du ikke henter din levering i tide, kan du blive opkrævet en afgift, og din bestilling kan blive sendt tilbage til os for din regning. Vi kan også annullere bestillingen, hvis den ikke hentes i tide.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde din bestilling ved at underrette os inden for 14 dage fra den dag, du har modtaget de bestilte produkter på. Du skal i dette tilfælde sende os en fortrydelsesmeddelelse indeholdende dit navn, din adresse, din e-mailadresse, bestillingsnummeret og en udspecificering af, hvilke produkter fortrydelsen gælder, ved at bruge skemaet på websiden. Du skal herefter også øjeblikkeligt og inden for 14 dage efter fortrydelsesmeddelelsen returnere de fortrudte produkter til os for egen regning. Du er ansvarlig for produkternes tilstand under forsendelsen tilbage til os, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du sender dem forsvarligt indpakket, i god stand og i deres oprindelige emballage.

Når du fortryder en bestilling, vil vi refundere den pris, du har betalt for de fortrudte produkter, deriblandt forsendelsesomkostninger for standardlevering til dig (hvilket betyder den billigst tilgængelige leveringsmetode, så du vil ikke modtage refusion for ekstra omkostninger, hvis du har valgt ekspreslevering eller lignende. Vi vil imidlertid fratrække enhver værdiforringelse af produkterne fra det refunderede beløb, såfremt en sådan forringelse skyldes, at du har håndteret dem mere end nødvendigt for at vurdere deres funktion eller karakteristika. Forsendelsesomkostninger refunderes herudover kun, hvis de fortrudte produkter udgør en samlet bestilling, og de refunderes derfor ikke, hvis du kunne annullerer en bestilling delvist. Vi vil betale det refunderede beløb så hurtigt som muligt og inden for 14 dage efter fortrydelsesmeddelelsen. Vi vil imidlertid udsætte betalingen, indtil vi har modtaget de fortrudte produkter eller bevis på, at de er blevet sendt til os (leveringsbevis). Refusionen vil blive udbetalt via samme betalingsmetode, som du anvendte til betaling for de fortrudte produkter, medmindre anden aftale er indgået.

Ovenstående er gældende, med mindre andet er beskrevet under den pågældende gave.
Din fortrydelsesret gælder ikke for kontrakter, som:

dækker en tjeneste, der er blevet udført fuldt ud, hvis du ved bestillingen har indvilget i tjenestens begyndelse og bekræftet, at du ikke vil have nogen fortrydelsesret efter tjenestens udførelse
dækker varer eller en tjeneste, hvor prisen er afhængig af udsving i markedet, som vi ikke kan kontrollere, og som kan opstå i perioden mellem, at du modtager de fortrudte produkter, og din meddelelse til os om fortrydelse af bestillingen
dækker varer, der er fremstillet i overensstemmelse med dine specifikationer, eller som på anden vis tydeligt er personligt tilpassede
dækker varer, som hurtigt kan forgå eller udløbe
dækker varer med brudt forsegling, som ikke egner sig til refusion på grund af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, og denne forsegling er brudt af dig
dækker varer, som efter leveringen blandes med andre genstande, således af de ikke kan adskilles igen
dækker en forseglet lyd- eller videooptagelse eller forseglet computersoftware, og denne forsegling er brudt af dig
dækker individuelle udgivelser af en avis eller et magasin
dækker digitalt indhold, som leveres på anden vis end via et håndgribeligt medie, såfremt du udtrykkeligt har indvilget i levering på denne vis og bekræftet, at du ikke har nogen fortrydelsesret
dækker kulturbegivenheder, sportsbegivenheder eller andre lignende fritidsaktiviteter, madtjenester, catering eller lignende tjenester, indkvartering, transport af varer eller køretøjsudlejning, hvor vi leverer tjenesten på en specifik dag eller i en specifik periode.
Garanti og klager

Der kan følge garanti med nogle af vores produkter. Information om sådanne garantier angives på websiden eller i disse generelle vilkår. Bestillingsbekræftelsen udgør dit garantibevis. Vores garantier dækker kun originale produktionsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produkternes funktion og/eller udseende, såsom ombygning, opgradering eller andre former for konfiguration af produkterne.

Du kan inden for 2 (eller en længere periode, såfremt gældende lovgivning kræver det) i henhold til gældende kundebeskyttelseslovgivning fra den dag, hvor du modtog produkterne, indgive klager vedrørende defekte produkter. Du skal i dette tilfælde sende os en fortrydelsesmeddelelse indeholdende dit navn, din adresse, din e-mailadresse, bestillingsnummeret og en udspecificering af, hvilke produkter fortrydelsen gælder, ved at bruge skemaet på websiden. Du skal også indgive klagen så hurtigt som muligt, efter at du har opdaget defekten. Alle klager, der indgives inden for to måneder efter opdagelse af defekten, vil altid blive opfattes om indgivet i tide.

Vi vil refundere defekte produkter i henhold til gældende lovgivning om kundebeskyttelse og påtage os omkostningerne til returnering af produkterne til os. Vi stræber efter at udføre sådanne refusioner inden for 30 dage efter modtagelse af en klage eller det tidspunkt, hvor vi har opdaget, af der skal foretages en refusion, men denne tid kan udsættes afhængigt af produktets natur. Vi stræber også efter at overholde alle retningslinjer vedrørende defekte produkter, som er fremsat af relevante landsdækkende kundebeskyttelsesmyndigheder. Refusionen vil blive udbetalt via samme betalingsmetode, som du anvendte til betaling for de fortrudte produkter, medmindre anden aftale er indgået.

Ansvarsbegrænsning

Såfremt gældende lovgivning ikke angiver andet, er vores ansvar begrænset til direkte skader, og vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indirekte skader, som indkomsttab osv.

Intellektuel ejendomsret

Websiden og alt dens indhold ejes af os eller vores licenshavere og er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivningen. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkter, tjenester og andet materiale ikke må kopieres eller anvendes uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Ansvarsfralæggelse

Vi fralægger os ansvaret for fejl i billeder eller tekst på websiden, såsom fejl i produktbeskrivelser, tekniske specifikationer, upræcise priser eller ukorrekte oplysninger i forhold til, om produkter er på lager eller ej. Vi har ret til at rette åbenlyse fejl og når som helst ændre eller opdatere informationerne på vores webside.

Billederne på websiden er udelukkende til illustrationsformål, og vi garanterer ikke, at de repræsenterer det præcise antal produkter, du modtager i en bestilling, ej heller produkternes præcise udseende, funktion eller oprindelse.

Ændringer i de generelle vilkår

Vi kan ændre disse generelle vilkår når som helst. Vi vil derefter gøre de ændrede generelle vilkår tilgængelige på websiden, og de vil træde i kraft, når du har accepteret dem (i forbindelse med en ny bestilling foretaget via websiden, eller når du browser på websiden).

Gældende lovgivning og uoverensstemmelser

I tilfælde af uoverensstemmelser stræber vi efter at følge alle beslutninger truffet af de relevante landsdækkende forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.

Alle uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af disse generelle vilkår dækkes af og skal forstås ud fra lovgivningen i det land eller den stat, hvori vi udfører vores forretning, og er underlagt rettens ikke-eksklusive domsmyndighed heri. “Ikke-eksklusiv domsmyndighed” betyder, at du kan rejse et krav mod os i en anden retskreds, såfremt det er muligt for dig inden for gældende lovgivning.

Persondatapolitik & Cookies
OplysningerFor at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysningerNavnAdresseTelefonnummerE-mail adresseVi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.Alle data behandles iht. Persondataloven.
OpbevaringPersonoplysningerne registreres hos Radio Limfjord og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Hvem har adgangDen dataansvarlige på Radio Limfjord er co@radiolimfjord.dk 
TredjemandOplysninger afgivet til morshandel.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 
AnmeldersiteVær opmærksom på flg.:Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angivelse af HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL. 
Indsigelse & indsigtSom registreret hos Limfjordshop.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Morshandel
KlageHvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@morshandel.dk Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1. 
TvistEnhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.
ODRPr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål. EU’s OnlineDisputeResolution: Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
CookiesEn cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.På Limfjordshop.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funtionalitet, der kan huske dine indstillinger.Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering